Rola emocji w budowaniu pozytywnych relacji w zespole - Next Games

wróć do listy

Emocje odgrywają kluczową rolę w naszym życiu, zarówno prywatnym, jak i zawodowym. W kontekście pracy, mogą one znacząco wpłynąć na jakość relacji w zespole, a co za tym idzie, wyniki osiągane przez firmę.

Wyobraź sobie dwie firmy:

👉 W jednej króluje wyścig szczurów, ludzie nie ufają sobie, nie mają bliskich relacji z kolegami z zespołu, a atmosfera w biurze jest napięta i stresująca. Każdy jest skupiony głównie na własnych interesach i rywalizuje ze sobą o awanse, premie i uznanie.

👉 W drugiej panuje pozytywna atmosfera i zespół działa jak jedna wielka rodzina. Ludzie ufają sobie nawzajem, wspierają się i budują bliskie relacje zarówno w pracy, jak i poza nią. Współpraca i wzajemne wsparcie są na porządku dziennym, a każdy czuje się doceniany i zrozumiany przez kolegów z zespołu.

Jak myślisz, w której firmie pracuje się lepiej?

A jak możemy wzbudzać te emocje w zespole i budować silne relacje?

👉 Pierwszym krokiem do budowania pozytywnych relacji w zespole jest rozwój czegoś, co w literaturze opisane jest jako emocjonalna inteligencja. Obejmuje ona umiejętność rozpoznawania własnych emocji, zarządzania nimi oraz empatii wobec innych. Świadomość własnych uczuć i umiejętność ich kontrolowania pozwala nam lepiej komunikować się z innymi i unikać konfliktów.

👉 Stawiając na pozytywną komunikację, możemy skupić się na wzmacnianiu dobrych stron innych osób, wyrażaniu uznania za ich osiągnięcia oraz konstruktywnym rozwiązywaniu problemów, bo kto nie lubi być chwalony? A pamiętajmy, że nawet negatywny feedback można przekazać w taki sposób, aby pracownik czuł się zmotywowany do dalszej pracy. Przykład? Lepiej brzmi „Aniu, poradziłaś sobie świetnie w tym projekcie z zadaniem (…), jednak pracujesz trochę za wolno, przez co jego termin realizacji był zagrożony – popracuj nad tym i będzie tylko lepiej” niż „Pani Anno, tempo Pani pracy jest karygodne (itd. – aż strach pomyśleć jak ten wywód mógłby się skończyć)”.

👉 Kolejnym bardzo ważnym aspektem są wspólne cele i celebrowanie sukcesów. Wzmacniają one poczucie wspólnoty i satysfakcji z pracy. Regularne docenianie wysiłku każdego członka zespołu oraz świętowanie wspólnych sukcesów buduje pozytywne emocje i motywuje do dalszej współpracy.

👉 Fundamentem silnych relacji jest zaufanie. Konsekwentne trzymanie się obietnic, zachowanie spójności w działaniach oraz otwarta komunikacja przyczyniają się do budowania zaufania w zespole.

👉 Ostatnimi elementami jakie należy wziąć pod uwagę w budowaniu pozytywnych relacji w zespole jest wsparcie i empatia. Gotowość słuchania innych, oferowanie pomocy oraz wykazywanie zrozumienia wzmacniają więzi między członkami zespołu.

Jako firma zajmująca się od 14 lat tworzeniem gier integracyjnych, mamy szerokie doświadczenie i świadomość, że są one doskonałym narzędziem do budowania silnych relacji w zespołach.

Nasze gry integracyjne pozwalają na rozwijanie emocjonalnej inteligencji poprzez wspólne rozwiązywanie zadań i radzenie sobie z wyzwaniami. Gry często wzbudzają wiele emocji, jednak świadomość tego, że to tylko zabawa, pozwala na odpowiednie panowanie nad nimi.

Poprzez konieczność interakcji w grach, uczestnicy mają okazję nie tylko do wspólnego rozwiązywania zagadek czy zadań, ale także do rozwijania emocjonalnej inteligencji i budowania silniejszych relacji między sobą. Nasze quizy i zagadki kryminalne stworzone są w taki sposób, aby angażować uczestników w dynamicznej i emocjonującej rozrywce, która wymaga współpracy i komunikacji.

W trakcie rozgrywki uczestnicy muszą aktywnie ze sobą współpracować, dzieląc się pomysłami, dyskutując i podejmując wspólnie decyzje. Te interakcje sprzyjają nawiązywaniu pozytywnych relacji i budowaniu zaufania między uczestnikami. Ponadto, nasze gry integrują elementy, które zachęcają do wykazywania wsparcia i empatii wobec innych uczestników, co dodatkowo wzmacnia atmosferę zespołowej współpracy.

Dzięki naszym grom integracyjnym uczestnicy mają nie tylko świetną zabawę, ale również praktykują umiejętności niezbędne do skutecznej komunikacji i współpracy w grupie. To doskonała okazja do rozwijania umiejętności społecznych w naturalny i przyjemny sposób. W naszych grach integracyjnych określone są wspólne cele (rozwiązanie zagadki, czy zdobycie jak największej liczby punktów), co sprzyja celebrowaniu sukcesów i budowaniu poczucia wspólnoty w zespole. Dodatkowo, są one doskonałą okazją do przełamywania barier, budowania zaufania i zbliżania się do siebie w luźniejszej atmosferze.

Podoba Ci się nasz sposób na rozwijanie pozytywnych relacji w zespole?

Zaplanuj z nami grę integracyjną w swojej firmie!

 

BLOGBLOG/Case Study

Skontaktuj się z nami. Wspólnie dobierzemy najlepszą grę dla Twojej firmy.