FAQ - Next Games

Pytania ogólne

W przypadku krótkiego przerywnika podczas konferencji online może trwać tylko kilka minut. Podczas integracji firmowej czas trwania gry dopasowujemy zawsze do oczekiwań naszego klienta. Zwykle cała rozgrywka trwa od 45 minut do nawet 2 godzin.
Tak, oczywiście. Jest możliwość personalizacji gry pytaniami od naszego klienta.
Tak. Dla wielu zespołów i firm organizujemy rozgrywki w języku angielskim. Nasi prowadzący biegle posługują się tym językiem.

Gry i quizy prowadzone online

Tak, oczywiście. Nasze gry mogą być prowadzone również w formule online dla zespołów rozproszonych.
Korzystamy z praktycznie wszystkich dostępnych na rynku programów do komunikacji zdalnej. Specyfika i wymogi każdego z naszych klientów są inne. Jedni korzystają popularnego programu Zoom, u innych standardem jest Microsft Teams, u jeszcze innych Google Meet lub Cisco Webex. Jesteśmy w stanie przeprowadzić gry na każdym z wyżej wymienionych urządzeń.
Gry najlepiej sprawdzają się, kiedy zespół liczy ponad 10 osób. Jeśli chodzi o maksymalną liczbę uczestników to jedynym ograniczeniem są limity w programach do komunikacji zdalnej.
Nie. Wszystkie kwestie techniczne pozostają po naszej stronie.
Tak. Każdy z naszych klientów ma możliwość przetestowania naszej gry w formie demo.

Gry stacjonarne

Tak, oczywiście, jesteśmy w stanie dojechać w niemalże każde miejsce w Polsce.

Skontaktuj się z nami. Wspólnie dobierzemy najlepszą grę dla Twojej firmy.