BLOG: Różnice pokoleniowe w firmach a rola gier integracyjnych - Next Games

wróć do listy

Współczesne przedsiębiorstwa stają przed wyjątkowym wyzwaniem związanym z zarządzaniem zróżnicowanym zespołem pracowników, należących do różnych pokoleń. Obecnie w miejscu pracy spotykają się przedstawiciele pokolenia Baby Boomers, Generacji X, Millenialsów i Generacji Z, każde z nich wnosząc unikalne doświadczenia, wartości i oczekiwania. Aby skutecznie zarządzać różnicami pokoleniowymi, coraz więcej firm sięga po innowacyjne rozwiązania, takie jak gry integracyjne czy team building.

 

Różnice pokoleniowe w miejscu pracy

Zrozumienie i akceptacja różnic pokoleniowych w firmie są kluczowe dla utrzymania harmonii i efektywności w zespole. Każde pokolenie kształtowało się w odmiennych realiach społecznych, technologicznych i ekonomicznych, co wpływa na ich podejście do pracy, komunikację i relacje z innymi członkami zespołu.

1. Baby Boomers – osoby urodzone w latach 1946-1964

Dla Baby Boomers praca to nie tylko codzienny trud, to też skarbnica doświadczeń. Są jak mędrcy, gotowi podzielić się swoim bogactwem wiedzy z młodszymi kolegami. Jednak nowoczesne technologie mogą stanowić pewne wyzwanie, wymagając od nich adaptacji.

Baby Boomers są często określani jako pokolenie tradycji. Wychowani zostali w powojennej atmosferze odbudowy i wzrostu gospodarczego. Cenią sobie stabilność, bezpieczeństwo i tradycyjne wartości rodzinne. Wielu z nich przeżyło okres długotrwałego zatrudnienia w jednej firmie. Dążyli do stabilizacji zawodowej i finansowej.

Baby Boomers doświadczyli rewolucji technologicznej, ale nie dorastali w świecie internetu i nowoczesnych technologii tak, jak kolejne pokolenia.

2. Generacja X – osoby urodzone w latach 1965-1980

Generacja X to grupa ludzi w średnim wieku, która łączy doświadczenie z elastycznością. Ich celem może być zarządzanie równowagą między pracą a życiem osobistym, co przekłada się na elastyczność i efektywność w podejściu do zadań.

Pokolenie X jest często opisywane jako pokolenie nieufności wobec instytucji. Dorastało w czasach zmian społecznych, ekonomicznych i technologicznych, co wpłynęło na ich postawy i wartości.

Osoby z tego pokolenia zazwyczaj przeszły przez wiele zmian zawodowych i były jednym z pierwszych pokoleń, które doświadczyły zmiany ze stałego zatrudnienia na bardziej elastyczne formy pracy.

To pokolenie było świadkiem rozwoju komputerów osobistych, internetu i telefonów komórkowych.

3. Milenialsi (Pokolenie Y) – osoby urodzone w latach 1981-1996

Pracownicy z pokolenia Millennials to prawdziwi mistrzowie nowoczesnych technologii. Zazwyczaj wprowadzają innowacje, ale jednocześnie oczekują stałego rozwoju zawodowego, regularnej informacji zwrotnej i dynamicznych szkoleń.

Milenialsi często są opisywani jako pokolenie równości, tolerancji i zaangażowania społecznego. Wychowani w erze globalizacji, są otwarci na różnorodność i zmiany społeczne.

Znani są z poszukiwania pracy, która ma sens i odpowiada ich wartościom. Często preferują elastyczne formy zatrudnienia i doceniają równowagę między życiem zawodowym a prywatnym.

To pokolenie dorastało w erze cyfrowej rewolucji, z łatwym dostępem do internetu, mediów społecznościowych i szybkiego rozwoju technologii mobilnych.

4. Pokolenie Z – osoby urodzone w latach 1997-2012

Generacja Z to pierwsi cyfrowi wyjadacze, wnoszący do pracy innowacyjne pomysły i kreatywność. Wprowadzają do zespołu nowe spojrzenie, ale równocześnie mogą oczekiwać elastyczności w formach zatrudnienia i pracy zdalnej.

Pokolenie Z dorastało w erze internetu, mediów społecznościowych i natychmiastowej dostępności informacji. Są zazwyczaj opisywani jako samodzielni, elastyczni, tolerancyjni i globalnie zorientowani.

Ludzie z pokolenia Z aktualnie wchodzą na rynek pracy. Często są opisani jako przedsiębiorczy, przywiązani do technologii i dążący do równowagi między pracą a życiem osobistym.

Pokolenie Z jest pierwszym, które dorastało w pełni w erze cyfrowej. Są zazwyczaj biegli w obszarze technologii, posługują się wieloma urządzeniami jednocześnie i posiadają wysoką umiejętność dostosowywania się do nowych technologii.

W porównaniu z poprzednimi pokoleniami, pokolenie Z jest często opisywane jako zaangażowane społecznie i aktywne w kwestiach społecznych, środowiskowych i politycznych, jednak najczęściej wyrażają swoje poglądy poprzez media społecznościowe.

Skuteczne zarządzanie zróżnicowanym pokoleniowo zespołem: 4 pokolenia –  jeden cel

Aktualnie w miejscach pracy spotykają się te cztery pokolenia pracowników (Baby Boomers, Generacja X, Millennialsi (Y), Generacja Z), co wprowadza zarówno różnorodność, ale także wyzwania związane z różnicami kulturowymi, oczekiwaniami i stylem pracy.

Osoba zarządzająca zróżnicowanym pokoleniowo zespołem musi przede wszystkim doceniać unikalne wartości każdego pokolenia. To nie tylko kwestia tolerancji, ale aktywnego tworzenia kultury współpracy.

Skuteczne zarządzanie wymaga zrównoważenia doświadczenia Bomersów i nowoczesności młodszych pokoleń. Mentorowanie ze strony Baby Boomers połączone z zaangażowaniem i umiejętnościami wykorzystywania nowych technologii przez młodsze pokolenia może przynieść niesamowite rezultaty.

Bardzo ważnym aspektem jest elastyczność w komunikacji i organizacji pracy zespołu. Szefowie, aby efektywnie zarządzać zróżnicowanym zespołem muszą dostosowywać swoje metody zarządzania do różnych preferencji pokoleniowych. Zrozumienie, co naprawdę motywuje każde pokolenie, to klucz do utrzymania zaangażowania zespołu. Czasem wystarczy niewielki gest zrozumienia dla różnic pokoleniowych.

Współpraca między pokoleniami w miejscu pracy to nie tylko wyzwanie, ale także szansa na stworzenie mocnego zespołu, posiadającego wiele umiejętności i perspektyw. Szanowanie różnic, wspieranie rozwoju i tworzenie elastycznej kultury organizacyjnej to klucz do sukcesu.

Gry integracyjne jako narzędzie do niwelowania różnic pomiędzy pracownikami

Nasza firma od blisko 14 lat specjalizuje się w tworzeniu gier integracyjnych i team buildingowych, które sprzyjają budowaniu silnych więzi w miejscu pracy. Markę Next Games stworzyliśmy z myślą o firmach, które priorytetowo traktują dobre relacje w zespole.

Wprowadzenie gier integracyjnych do środowiska pracy pomagaja w niwelowaniu różnic pokoleniowych oraz wzmacnia więzi między pracownikami. Takie rozwiązanie może mieć wiele zalet – oto kilka z nich:

1. Budowanie mostów komunikacyjnych

Nasze gry wymagają aktywnej komunikacji i współpracy. W ofercie posiadamy quizy, w ramach których stworzyliśmy bazę ponad 100 tys. pytań (a baza stale się rozrasta), dzięki czemu quizy są tak zróżnicowane, że tylko ścisła współpraca członków drużyny gwarantuje zwycięstwo. Podobnie jest z naszym CrimeShow, który jest grą skłaniającą do dyskusji między członkami zespołów.

Wspólne przeżycia podczas gier mogą pomóc w budowaniu mostków komunikacyjnych i zacieśnianiu relacji.

2. Rozwijanie umiejętności miękkich

Gry integracyjne doskonale rozwijają umiejętności miękkie, takie jak zdolność do współpracy, rozwiązywania problemów czy efektywnej komunikacji. Wszystkie te umiejętności są kluczowe dla efektywnego funkcjonowania zespołów, a także tworzenia pozytywnej atmosfery w miejscu pracy.

3. Adaptacja do różnorodności

Zastosowanie gier integracyjnych pozwala uwzględnić różne preferencje i umiejętności poszczególnych pokoleń. Niektórzy pracownicy mogą preferować gry planszowe, inni woleliby rozwiązania online czy VR, jednak zastosowanie nietypowego rozwiązania jakim są gry integracyjne powoduje konieczność adaptacji pracowników do różnorodności.

O ile Baby Boomers mogą początkowo odczuwać pewne obawy lub niepewność wobec nowych form rozrywki, o tyle Generacja Z może entuzjastycznie podchodzić do tych innowacyjnych rozwiązań. Baby Boomers przyzwyczajeni są do osobistych relacji z innymi, natomiast w przypadku Generacji Z mogą (ale nie muszą) one stanowić barierę.

4. Dążenie do realizacji wspólnego celu

Gry zespołowe z reguły polegają na dążeniu do osiągnięcia wspólnego celu. W ramach gier integracyjnych tym celem jest osiągnięcie jak najlepszego wyniku, rozwiązanie zagadki zanim zrobią to inne drużyny, czy po prostu wygrana. Osiągnięcie wyznaczonego celu buduje poczucie wspólnoty.

Gry integracyjne nie tylko kształtują zdolności zespołowe pracowników, ale także budują wspólne doświadczenia, które mogą przenieść się na codzienną pracę. To uczucie wspólnoty może sprzyjać większej akceptacji różnic pokoleniowych, wzmacniając jednocześnie ducha zespołu.

5. Zrozumienie różnic pokoleniowych

Gry integracyjne stanowią unikalne narzędzie do otwartej rozmowy i wymiany perspektyw między członkami zespołu, co stwarza doskonałą okazję do zrozumienia, w jaki sposób różnice pokoleniowe wpływają na podejście do wielu aspektów życia. Poprzez uczestnictwo w grach integracyjnych, pracownicy mają szansę lepiej poznać siebie nawzajem oraz dostrzec, że różnorodne perspektywy mogą być składnikiem wartościowego zespołu.

W ten sposób gry integracyjne stają się nie tylko źródłem rozrywki, ale także skutecznym narzędziem do budowania zrozumienia i akceptacji różnic pokoleniowych w miejscu pracy. Integracja tych różnic może przyczynić się do bardziej efektywnej współpracy i lepszych relacji w zespole.

Podsumowanie

Wprowadzenie gier integracyjnych do środowiska pracy może przynieść liczne korzyści w kontekście zarządzania zróżnicowanymi zespołami pokoleniowymi. Rozwijanie umiejętności miękkich, budowanie mostów komunikacyjnych i tworzenie wspólnych celów to kluczowe elementy, które przyczyniają się do harmonijnego funkcjonowania firmy. Dlatego warto inwestować w takie innowacyjne rozwiązania.

 

BLOGBLOG/Case Study

Skontaktuj się z nami. Wspólnie dobierzemy najlepszą grę dla Twojej firmy.